Wyjazd do RIPOK w Niedźwiedziu

9 listopada 2022 r. wraz z uczniami szkół podstawowych wybraliśmy się do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych by dowiedzieć się więcej o drodze, którą pokonują nasze odpady od momenty wyrzucenia do kosza 

Duże wrażenie wywarł na nas rozmiar hałdy, na którą trafiają śmieci niezdatne do dalszego przetwarzania. Zaskoczyło nas też jak lekkomyślnie my, jako mieszkańcy miasta i okolic, podchodzimy do tematu recyklingu. W zakładzie, po którym oprowadził nas pan Maciej Zimnicki, codziennością są dostawy nieodpowiednio posegregowanych odpadów, przez co koszt ich przetworzenia wzrasta 

Dziękujemy za możliwość wizyty!