Konferencja w sprawie przyszłości Europy

Konferencja w sprawie przyszłości Europy

W ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy zorganizowaliśmy trzy wydarzenia – debaty, każde o innej tematyce. Zebrane wnioski zostaną przedstawione Komisji Europejskiej i będą miały wpływ na przyszłość Unii Europejskiej.

„Wpływ social mediów na zdrowie psychiczne” – taki temat poruszyliśmy na debacie 20 kwietnia 2022 r. Młodzież chętnie wypowiadała się na temat aktualnych problemów i chorób psychicznych, wywoływanych fałszywym wizerunkiem, który kreuje się w internecie. Podczas rozmowy padło wiele haseł, które pomogły młodzieży w akceptacji samych siebie i nabraniu dystansu do wartości widywanych w internecie. Debatę poprowadziła Marika Majewska.

„Unia Europejska w dobie kryzysu” to temat debaty, w ramach której młodzież miała okazję rozmawiać na temat przyszłości Unii Europejskiej na świecie w sytuacji kryzysu na Ukrainie 26 kwietnia. Poruszano takie wątki jak: relacje z Chinami, Węgrami czy Rosją, ale dyskusja sięgała też kwestii bardziej światopoglądowych czy społecznych. Podczas debaty wszyscy obecni doszli do wspólnych wniosków o tym, że należy dążyć do jak największej pomocy ukrainie oraz że jest to przełomowy okres historii, który niedługo zobaczymy w podręcznikach do historii. Debatę poprowadził Bartosz Skopiński.

Ostatnim wydarzeniem była debata pod hasłem „Przyszłość internetu w UE – porozmawiajmy!”. Podczas rozmowy, która miała miejsce 26 kwietnia w Urzędzie Miasta poruszyliśmy tematy takie jak: bezpieczeństwo w internecie, edukacja (zarówno dzieci, rodziców, jak i seniorów) w zakresie internetu i korzystania z niego, wolność słowa w wirtualnej debacie, kontrola reklam i treści w nich zawartych oraz wykluczenie cyfrowe. Przeprowadzona dyskusja uwidoczniła wiele problemów, które dostrzegają młodzi ludzie we współczesnym internecie. Debatę poprowadził Mikołaj Gapiński.