Podsumowanie projektu WąbrzeźNO WASTE

W ubiegłym roku, jako grupa nieformalna,  zrealizowaliśmy projekt pn. „WąbrzeźNO WASTE”, w ramach projektu grantowego „Inicjuj z FIO 3.0” organizowanego przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica. W ramach projektu zrealizowaliśmy warsztaty pn.: „Kompostowość” w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego, zajęcia integracyjno-szkoleniowe w Muzeum Selfie w Warszawie, wyjazd szkoleniowo-integracyjny do Górzna oraz debatę ekologiczną.  W rezultacie uczestnicy projektu poszerzyli swoją wiedzę na temat ochrony środowiska naturalnego, segregacji śmieci oraz prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki odpadami komunalnymi. Podczas debaty przedstawiciele samorządów szkolnych ze wszystkich wąbrzeskich szkół spotkali się aby wysłuchać prelegentów oraz porozmawiać i wspólnie zastanowić się nad problemami ekologicznymi dotyczącymi naszego miasta.

Nasz projekt wygrał konkurs na najlepszą inicjatywę w ramach projektu „Inicjuj z FIO 3.0”. Jesteśmy z tego powodu niezmiernie dumni, gdyż był to nasz pierwszy projekt grantowy. Na jego realizację pozyskaliśmy 4 815,00 zł.  Projekt był sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

W spocie promującym dobre praktyki zobaczycie podsumowanie naszego projektu. Dziękujemy Pani Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego za możliwość zorganizowania nagrania w bibliotece.
https://www.facebook.com/watch/?v=459213399550978