Sesje MRW

V sesja MRW

20 listopada 2023 r. odbyła się sesja inauguracyjna II kadencji Młodzieżowej Rady Wąbrzeźna, podczas której młodzi radni otrzymali akty nominacji z rąk pana burmistrza Tomasza Zygnarowskiego...

IV sesja MRW

17 listopada 2022 r. odbyła się czwarta sesja MRW. Podczas sesji ślubowanie złożyli nowo wybrani radni: Zuzanna Rak, Lena Herbowska, Julia Rychlik, Zuzanna Białkowska i Marta...

III sesja MRW

27 lipca 2022 r. odbyła się trzecia sesja MRW zwołana w celu przyjęcia rezygnacji Bartosza Skopińskiego z funkcji przewodniczącego, co uczyniliśmy. Wybraliśmy też nowego przewodniczącego, Mikołaja Gapińskiego,...