Kino plenerowe – cz. 1.

W niedzielę spotkaliśmy się na zorganizowanym przez MRW kinie plenerowym. Cieszymy się, że przybyliście tak licznie!

Tym razem wyświetliliśmy następujące produkcje: „Mia i ja. Film” od godz. 18:00 oraz Saga „Zmierzch”: Przed świtem. Cz. 2. od godziny 20:00. Mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy byli zadowoleni, zarówno młodsi, jak i starsi.

Przypominamy, że ponownie na takim wydarzeniu, choć z innym repertuarem, zobaczymy się już 23 lipca. Dziękujemy Fundacji Manufaktura Kreatywnego Rozwoju za to, że została naszym patronem w realizacji projektu „Medialny rozwój młodzieży”. Podziękowania kierujemy również do firmy ELTOM Tomasz Zacharski za zapewnienie obsługi energetycznej.

Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022- 2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej. Projekt „Kulturalnie, zdrowo i sportowo – cykl działań aktywizujących na Ziemi Wąbrzeskiej”. umowa nr UM WR.433.1.017.2023 z Województwem Kujawsko- Pomorskim, współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.