Kino plenerowe – cz. 2.

Wieczorem w niedzielę, 23 lipca na Przyjaznym Wzgórzu ponownie mieliśmy okazję obejrzeć razem z Wami dwa seanse.

Wyświetliliśmy filmy: „Piotruś Pan i Alicja w Krainie Czarów” od godziny 18:00 oraz „Paryż może poczekać” od godziny 20:00. Znów miło nam powiedzieć, że frekwencja pozytywnie zaskoczyła.

Mamy nadzieję, że będziecie równie chętnie uczestniczyć w kolejnych wydarzeniach, jakie dla Was przygotujemy. Dziękujemy Wąbrzeskiemu Domowi Kultury za udostępnienie leżaków.

Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022- 2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.Projekt „Kulturalnie, zdrowo i sportowo – cykl działań aktywizujących na Ziemi Wąbrzeskiej”. umowa nr UM WR.433.1.017.2023 z Województwem Kujawsko-Pomorskim, współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.