Wybory uzupełniające do MRW

W ostatnich dnia odbyły się wybory uzupełniające do Młodzieżowej Rady Wąbrzeźna. Zawitały u nas nowe twarze zarówno ze szkół podstawowych, jak i średnich. W tym momencie mamy kompletny skład, a radnych jest łącznie piętnastu. Pierwsze spotkanie już za nami, a na najbliższej sesji MRW odbędzie się ślubowanie nowo wybranych członków. 
Liczymy na to, że radni szybko zaaklimatyzują się w naszym środowisku, a ich zapał oraz chęć do działania przyczynią się do realizacji wielu ciekawych projektów.