Nareszcie w pełnym składzie!

13 października odbyły się wybory uzupełniające do MRW, ponieważ wskutek zrzeczenia się mandatów przez kilku radnych przez długi czas pracowaliśmy w zespole 9-osobowym. Wybranych zostało 6 osób: ze Szkoły Podstawowej nr 3 Ariel Chabior-Zielińska, z Liceum Ogólnokształcącego Ilona Błaszkiewicz, zaś z Zespołu Szkół Kacper Słupkowski, Martyna Kunke, Patrycja Józefczak i Kornelia Szram.

4 listopada w Urzędzie Miasta odbyła się II Sesja Młodzieżowej Rady Wąbrzeźna, na której nowo wybrani radni złożyli ślubowanie. Od tej chwili stali się pełnoprawnymi członkami Młodzieżowej Rady Wąbrzeźna uzupełniając tym samym braki w składzie – teraz rada liczy, zgodnie ze statutem, 15 osób.