IV sesja MRW

17 listopada 2022 r. odbyła się czwarta sesja MRW. Podczas sesji ślubowanie złożyli nowo wybrani radni: Zuzanna Rak, Lena Herbowska, Julia Rychlik, Zuzanna Białkowska i Marta Maziarska. Zostało też przeprowadzone głosowanie tajne w sprawie odwołania radnego Tymoteusza Isbrandta.